ORBIT

Klasična kupola zaobljenog luka.

Krovište može biti izrađeno od polikarbonata komornog ili kompaktnog.